خانه » نوآوری فناوری
نوآوری فناوری

فن آوری های سازگار با محیط زیست :

محصولات سبک: ساختار محیط زیست

شکل محیط زیست :تکنیک تحلیل آیرودینامیک

اکو هیبریدی : اتوبوس بین شهری ها و سایر سه مدل قدرت هیبریدی

اکو صفر انتشار : اتوبوس بین شهری الکتریکی پاک

اکو رانندگی سیستم هدایت رانندگی پویل کارآمد

اکو -انرژی خورشیدی : سیستم تهویه خورشیدی هوشمند