1. خانه
  2. محصولات
  3. اتوبوس شهری

اتوبوس شهری

King Long اتوبوس بین شهری ها ی مختلف تولید و فراهم می کند. طولش از 7متر تا 18متر قرار دارد. شمال 7 ،8 ،9 ، 10 ،11 ،12 ،13 ، 14 تا 18متر. اگر شما به اتوبوس بین شهری اندازه فراوان علاقه دارید لطفآ با ما تماس بگیرید. ما منتظر انتخاب شما هستیم.