خانه » محصولات » Public Transit Bus

اتوبوس شهری

King Long اتوبوس بین شهری ها ی مختلف تولید و فراهم می کند. طولش از 7متر تا 18متر قرار دارد. شمال 7 ،8 ،9 ، 10 ،11 ،12 ،13 ، 14 تا 18متر. اگر شما به اتوبوس بین شهری اندازه فراوان علاقه دارید لطفآ با ما تماس بگیرید. ما منتظر انتخاب شما هستیم.

  1. اتوبوس شهری 18m XMQ6180G1ابعاد (میلیمتر): 17900×2550×3030/3430
   تعداد سرنشین: 35+4+1
   جابجایی (L): 8.9-10.8
   حجم مخزن سوخت (لیتر): 250
   استاندارد آلایندگی: یورو 2- یورو 4
  2. >>بیشترین
  1. اتوبوس شهری 18m XMQ6181Gابعاد (میلیمتر): 17900×2550×3030/3150
   تعداد سرنشین: 35+4+1
   جابجایی (L): 8.9-10.8
   حجم مخزن سوخت (لیتر): 250
   استاندارد آلایندگی: یورو 3- یورو 4
  2. >>بیشترین
  1. اتوبوس شهری 18m XMQ6180GKابعاد (میلیمتر): 17995×2500×3170
   تعداد سرنشین: 48+6 +1
   فاصله چرخها (میلیمتر):
   5000 (جلو)/6770 (عقب)
   ارتفاع جلو/ ارتفاع عقب (میلیمتر): 2770/3455
   استاندارد آلایندگی: یورو 5
  2. >>بیشترین
  1. اتوبوس شهری 9-10m XMQ6106Gابعاد (میلیمتر): 10480×2500×3040/3190
   تعداد سرنشین: 35+1
   جابجایی (L): 6.7-8.3
   حجم مخزن سوخت (لیتر): 120+120
   استاندارد آلایندگی: یورو 2- یورو 3
  2. >>بیشترین
  1. اتوبوس شهری 8-9m XMQ6891Gابعاد (میلیمتر): 8990×2450×3050/3150
   تعداد سرنشین: 27+1
   جابجایی (L): 5.9-6.494
   حجم مخزن سوخت (لیتر): 120+120
   استاندارد آلایندگی: یورو 3
  2. >>بیشترین
  1. اتوبوس شهری 8-9m XMQ6900Jابعاد (میلیمتر): 9175×2450×3140
   تعداد سرنشین: 23+4+1
   جابجایی (L): 6.7
   حجم مخزن سوخت (لیتر): 80+80
   استاندارد آلایندگی: یورو 5و یورو 6
  2. >>بیشترین
  1. اتوبوس شهری 7-8m XMQ6840G2ابعاد (میلیمتر): 8400×2350×2950/3050
   تعداد سرنشین: 22+1
   جابجایی (L): 5.2-5.9
   حجم مخزن سوخت (لیتر): 140
   استاندارد آلایندگی: یورو2- یورو 3
  2. >>بیشترین
  1. اتوبوس شهری 7-8m XMQ6800Gابعاد (میلیمتر): 7990×2350×2950/3050
   تعداد سرنشین: 22+1
   جابجایی (L): 5.2-5.9
   حجم مخزن سوخت (لیتر): 140
   استاندارد آلایندگی: یورو2- یورو 3
  2. >>بیشترین