خانه » محصولات » اتوبوس بین شهری

اتوبوس بین شهری

طبق عقیده شرکت جی.ام، برخی بدنه وسیله نقلیه می توان
اتوبوس بین شهری سایز بزرگ می توان با 12 متر و 7/13 متر طول بود. از نظر تعداد طبقه اش سه نوع اتوبوس بین شهری واجود دارد: اتوبوس بین شهری یک طبقه، اتوبوس بین شهری یک و نیم طبقه، اتوبوس بین شهری دو طبقه.
اتوبوس بین شهری سایز متوسط می توان با 5/7 متر و 5/11 متر طول بود